ETISWITCH Rastavne sklopke

 

 

       
Kompaktne teretne rastavne sklopke CLBS
 

CLBS su ručno upravljane i modularne višepolne teretne rastavne sklopke nazivnih struja 16A-125A.

Teretna rastavna sklopka LBS
 

LBS je ručno upravljana 3 polna ili 4 polna teretna rastavna sklopka nazivne struje 160-3200A.

Teretna rastavna preklopka LBS..CO
  LBS CO je ručno upravljana 3 polna ili 4 polna teretna rastavna preklopka sa indikacijom uspješnog uklopa/isklopa nazivne struje 160-3200A.
 
Teretna rastavna preklopka sa motornim pogonom MLBS..CO
 

MLBS CO je 4 polna preklopka sa motornim pogonom sa indikacijom uspješnog uklopa/isklopa nazivnih struja 3 do 125A.

Teretna rastavna sklopka sa osiguračima FLBS
 

FBLS je ručno upravljana 3 polna sklopka kombinirana sa osiguračima nazivnih struja 125 do 630A.

Grebenaste sklopke
 

Grebenaste sklopke serije CS su namenjeni za različite operacije prebacivanja (isključenja/ uključenja) u glavnim kao i pomoćnim strujnim krugovima.

Grebenaste sklopke sa izoliranim kućištem
 

Grebenaste sklopke sa izoliranim kućištem sa stupnjom zaštite IP65

Tehnički podaci
 

Tehnički podaci ETISWITCH