NV/NH Niskonaponski osigurači


 

 

       
NV/NH Rastalni ulošci
 

Topljivi ulošči NV/NH gG od 2 A do 1600 A, NV/NH aM od 2 A do 1250 A, NV/NH gF od 20 A do 250 A i NV/NH gTr sa nazivnom snagom transformatora od 50 kVA do 1000 kVA.

Osnove za NV/NH Rastalnih uložaka
 

Keramične osnove za niskonaponske topljive uloške NV/NH do veličine 4 i plastične do veličine 3.

NV Horizontalni rastavljači s osiguračima
  NV rastavljači s osiguračima tip HVL veličine 00, 1, 2, 3 i 4a i tip HVL EK veličine 000 i 00.
NV kontaktne letve
 

NV kontaktne letve su tropolna podnožja NV osiguračkih rastalnih uložaka, namijenjene za montažu na sabirnice. NV kontaktna letva sadrži tri jednopolne veze u jednoj jedinici.

Izolirane letve za osigurače
 

Izolirane letve za osigurače tropolna su podnožja NV osiguračkih uložaka, namijenjene za montažu na sabirnice.

Pribor
 

Pribor

Tehnički podaci
 

Tehnički podaci za NV program.