D0 Niskonaponski osigurači


 

 

       
D0 Niskonaponski topljivi ulošci
 

D0 topljivi ulošci upotrebljavaju se kao najsigurnija zaštita elektroinstalacijskih, upravljačkih i signalnih strujnih krugova od preopterećenja i kratkih spojeva. Dostupni sa nazivnom strujom od 2 A do 100 A, karakteristika taljenja gG.

Osnove osigurača
 

Osnove za niskonaponske topljive uloške D0.

Osiguračke rastavne sklopke
  Dostupni kao sklopka osigurač-rastavljač VLD01 (zaštiti aparat sa zamjenjivim sustavom ladica) ili sklopka rastavljač-osigurač STVD02 (koji objedinjuje funkcije prekidača i osigurača).
Dodatni pribor za osigurače
 

Dodatni pribor za niskonaponske osigurače D0.

Tehnički podaci
 

Tehnički podaci za D0 program.