EVE Modularni uređaji

 

       
Ugradna sklopka
 

Ugradne sklopke mogu se upotrijebiti kao glavne sklopke u stambenim razdjelnicima ili kao sklopke za pojedinačne strujne krugove. Dostupne od 16 A i do 125 A.

Ugradni aparati
 


Ugradni aparati u stambenim instalacijama i u industriji (najviše u komandnim pultovima).

Uređaji za nadzor i upravljanje
  Upravljački signali za niskonaponske krugove u kombinaciji sa automatima, sklopkama, relejima i za sustave za automatizaciju.
RF Bežični sistem kontrole
 

Daljinsko uključenje/ isključenje kućnih električnih uređaja. Jednostavna instalacija bez rušenja ili oštećenja zidova.

Impulsni relej RBS
  Daljinsko uključenje i automatska kontrola rasvjete, električnog grijanja, električnih motora i električnih uređaja.
Elektromehanički releji
 

Industrijski utični pomoćni releji i minijaturni pomoćni releji. Releji opće namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna tehnologija osigurava visok kvalitet i efikasnost.

Tehnički podaci
 

Tehnički podaci za EVE program.