Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Očisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Proizvodna grupa pribilia
2
51
Za upotrebu sa
2
1
1
1
1
2
1
3
1
17
8
6
7
2
Vrsta pribora
Vrsta programa

Accessories for horizontal type fuse disconnectors NH

Items: 0
001692701
SP KVL00
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Priključna stezaljka, 1,5 ? 70 mm2 Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001692702
SP KVL1
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Priključna stezaljka, 25? 150 mm2 Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL1
001692703
SP KVL2
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Priključna stezaljka, 25? 240 mm2 Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL2
001692704
SP KVL3
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Priključna stezaljka, 11x21 mm² Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL3
001692760
SP KVL00 P1
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Prizma stezaljka, 10 – 70 mm² Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001692761
SP KVL1 P1
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Prizma stezaljka, 70 – 150 mm² Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL1
001692762
SP KVL2 P1
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Prizma stezaljka, 120 – 240 mm² Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL2
001692763
SP KVL3 P1
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Prizma stezaljka, 120 – 300 mm² Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL3
001692764
SP KVL1 P2
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Pričvrsna stezaljka za 2-vodički `priključak`, 2k70? 95 mm2 Al / Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL1
001692765
SP KVL2 P2
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Prizmična stezaljka za 2-vodički `priključak`, 2k120? 150 mm2 Al / Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL2
001692766
SP KVL3 P2
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Prizmična stezaljka za 2-vodički `priključak`, 2k120? 150 mm2 Al / Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL3
001692767
SP HVL 4a D2
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Direktna priključna spona za povezivanje 2 vodiča, 2x120– 300mm2 Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
HVL 4a
001692768
SP HVL 4a D3
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Direktna priključna spona za povezivanje 3 vodiča, 3x95 – 150 mm2 Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
HVL 4a D3
001692769
SP HVL 4a D4
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Direktna priključna spona za povezivanje 4 vodiča, 4x95 – 150 mm2 Al/Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
HVL 4a
001692714
MST 4a 1p + 3p
Ime razreda:
Mikro sklopka
Vrsta pribora:
Mikro prekidač za indikaciju otvaranja rastavljača i kontrolu pregaranja osigurača, veličina 4a, 1p/3p
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
HVL 4a 1p,3p
001701480
OS00 6-50
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Dodatni priključci
Proizvodna grupa pribilia:
Izolirane pruge za osigurače
Za upotrebu sa:
NV izolirane pruge VL00 EK
001701481
P00 10-70
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Dodatni priključci
Proizvodna grupa pribilia:
Izolirane pruge za osigurače
Za upotrebu sa:
NV izolirane pruge VL00 EK
001701482
P002 10-35
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Priključci
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
HVL EK 000
001690940
SP KVL-1 V
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Obujmica okvira, 35-150mm? Al / Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL-1
001690941
SP KVL-23 V
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Obujmica okvira, 95-300mm? Al / Cu
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL-2/3
001690942
SP KVL-00 FC95
Ime razreda:
Priključna stezaljka
Vrsta pribora:
Stezaljka feeder, 25-95mm? Cu / Al, izolirano, terminal M8
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL-00
001690943
IZ2 KVL-00 3p
Ime razreda:
Povezivački modul
Vrsta pribora:
Fazne sabirnice, 2 k 3pol KVL-00 50 mm?
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690944
IZ3 KVL-00 3p
Ime razreda:
Povezivački modul
Vrsta pribora:
Fazne sabirnice, 3 k 3pol KVL-00 50 mm?
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690945
IZ4 KVL-00 3p
Ime razreda:
Povezivački modul
Vrsta pribora:
Fazne sabirnice, 4 k 3pol KVL-00 50 mm?
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690946
IZ5 KVL-00 3p
Ime razreda:
Povezivački modul
Vrsta pribora:
Fazne sabirnice, 5 k 3pol KVL-00 50 mm?
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690947
MST KVL-00 1p
Ime razreda:
Mikro sklopka
Vrsta pribora:
Indikator pozicije, 1-pole, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690948
MST KVL-00 3p
Ime razreda:
Mikro sklopka
Vrsta pribora:
Indikator pozicije, 3-pole, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690949
MST KVL-123 1p/3p
Ime razreda:
Mikro sklopka
Vrsta pribora:
Indikator pozicije, 1/2/3 -pole, veličina 1, 2, 3
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL-1/2/3
001690950
MFM KVL-00 1p/2p/3p
Ime razreda:
Mikro stikalo z vgradnim setom
Vrsta pribora:
Mehanička kontrola pregaranja osigurača, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690951
MFM KVL-123 1p/2p/3p
Ime razreda:
Mikro stikalo z vgradnim setom
Vrsta pribora:
Mehanička kontrola pregaranja osigurača, veličina 1, 2, 3
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL-1/2/3
001690952
PRS KVL-00 3p L
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 3-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 66mm, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690953
PRS KVL-00 3p S
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 3-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 36mm, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690954
PRS KVL-1 3p
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 3-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 42mm, veličina 1
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL1
001690955
PRS KVL-2 3p
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 3-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 42mm, veličina 1
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL2
001690956
PRS KVL-3 3p
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 3-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 42mm, veličina 1
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL3
001690957
PRS KVL-00 1p L
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 1-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 66mm, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690958
PRS KVL-00 1p S
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 1-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 36mm, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
001690959
PRS KVL-1 1p
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 1-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 42mm, veličina 1
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL1
001690960
PRS KVL-3 1p
Ime razreda:
Zaščitno prekrice
Vrsta pribora:
Pokrov priključka, 1-polni, promjenjiv za otvaranje, Dužina 42mm, veličina 1
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL3
001690964
DIN KVL-00 100-150
Ime razreda:
Montažni kit
Vrsta pribora:
DIN šina fiksirajući dijelovi, za montažu naDIN šine, veličina 00
Proizvodna grupa pribilia:
NV rastavljači sa osiguračima
Za upotrebu sa:
KVL00
>
>
0
Vaša košarica je prazna.