ETIBREAK Niskonaponski kompaktni prekidači i niskonaponski rastavljači

 

 

       
Kompaktni prekidači sa sniženom kratkospojnom isklopnom snagom
 

Kompaktni prekidači sa sniženom kratkospojnom isklopnom snagom za fiksnu ili
podesivu zaštitu, veličina 160 A ili 250 A.

Niskonaponski kompaktni prekidači i niskonaponski rastavljači
 

ETIBREAK predstavlja porodicu kompaktnih prekidača s rasponom nazivnih struja od 20 A do 1600 A u 3 ili 4-polnoj izvedbi.

Niskonaponski kompaktni prekidači sa diferencijalnom strujnom zaštitom
 

Kombinirana zaštita u slučaju preopterećenja, kratkog spoja, struje curenja u jednom uređaju sa prilagodljivim vremenom zakašnjenja struje curenja i diferencijalnom strujom.

Tehnički podaci
  Tehnički podaci za ETIBREAK program.
Detaljni tehnički podaci
 

Saznajte više o našim kompaktnim prekidačima.