CP Komponente za kompenzaciju jalove energije 

       
Trofazni kondenzatori
 


Kondenzatori se koriste za korekciju faktora snage kod induktivnih potrošača (transformatora, električnih motora, ispravljača za industrijske mreže).

Sklopnici za kondenzatorske baterije CEM_CN
 

Sklopnici za uklapanje kondenzatora su specijalno projektirani za kompenzaciju jalove snage (kategorija upotrebe AC-6b)

PFC kontroleri faktora snage
 

Automatski kontroleri korekcije faktora snage serije PFC 6 DA, 8 DB, 12 DB.

Trofazne filterske prigušnice
 

Kondenzatori sa prigušnicama vrše korekciju faktora snage i pritom sprečavaju povećanje harmonika koje može nastati zbog rezonance između kondenzatora i induktivnosti sustava. Faktor filtriranja 7 % ili 14 %.