ASTI Instalacijski prekidači i zaštitne sklopke na diferencijalnu struju


                                        

 

       
Instalacijski prekidači (MCB)
 


Instalacijski prekidači dostupni od 0,5-125 A sa 6 kA ili 10 kA nazivne kratkospojne moći.

Zaštitna sklopka na diferencijalnu
struju(RCCB)
 


Dostupne u 2-polnom i 4-polnom izdanju sa nazivnom strujom greške od 30 mA do  500 mA, tipi A, AC, S i K.

Zaštitna sklopka na diferencijalnu
struju(RCCB) B i B+ tip
 Osjetljiva na čistu sinusnu diferencijalnu struju, sinusnu i pulsirajuću direktnu struju, glatku direktnu struju + visoku frekvenciju.
Nazivna diferencijalna struja od 0,03-0,3 A.

Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom (RCBO)
 

Rješenje za zaštitu 1P+N, 2P, 3P i 3P+N sistema. Nazivna diferencijalna struja od 10 mA do 300 mA, karakteristika okidanja B ili C.

Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom 1M FN
 

Elektronski RCBO sa fiksnom 0 u jednom modulu.

Tehnički podaci
 


Tehnički podaci za čitav ASTI program.