Zračni prekidači

Zračni prekidači ETIPOWER se koriste za zaštitu distributivnih krugova, generatora i ostale električne opreme od preopterećenja i kratkog spoja.
Zračni prekidači ETIPOWER su dostupni u tri velićine kućišta od 800 A to 6300 A, s naponima do 690 V:
• veličina 1: struje od 800 A do 2000 A
• veličina 2: struje od 2500 A do 3200 A (Tip SB za 4000 A se proizvodi u dvije veličine)
• veličina 3: struje od 4000 A do 6300 A
Veličina 1 i 2 imaju dvije verzije, izvlačivu i fiksnu. Imaju veliki broj opcija za povezivanje i širok spektar dodatnog pribora.
 

       
Zračni prekidači
 

Zračni prekidači ETIPOWER se koriste za zaštitu distributivnih krugova, generatora i ostale električne opreme od preopterećenja i kratkog spoja.

Tehnički podaci
 

Tehnički podaci o zračnim prekidačima.