Zaštita fotonaponskih sistema


ETI omogućava visokokvalitetna rješenja u području prekostrujne i prenaponske zaštite aplikacija u fotonaponskim sistemima.

Naši proizvodi su dizajnirani za potpunu zaštitu:
- DC aplikacija (prenaponska i zaštita od reverzne struje)
- DC / AC invertera (zaštita poluprovodnika)
- AC aplikacija između invertera i električne mreže (prenaponska, nadstrujna i anti-islanding zaštita).

Proizvodi imaju međunarodne certifikate i mnogobrojne oznake kvaliteta.

 


 

       
Katalog
 

The catalogue Green protect contains ETI's complete product range for protection of photovoltaic systems and overcurrent and overvoltage protection for wind power generation.